Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na pismo dotyczące wniosku Poczty Polskiej SA w sprawie przekazania danych wyborców, uprzejmie informuję.
W dniu 23 kwietnia br. do Urzędu Miasta Krakowa wpłynęła korespondencja skierowana do: „Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast”, w której wnioskodawca – Poczta Polska SA - zwróciła się z wnioskiem o przekazanie danych ze spisu wyborców.
Urząd Miasta Krakowa nie udostępnił żadnych danych ze spisu wyborców wnioskodawcy wniosku ze względu na aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

z poważaniem

Piotr Bukowski
Z-ca Dyrektora
Wydziału Organizacji i Nadzoru