Ręczno, dnia 06.05.2020 r.

Urząd Gminy Ręczno w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek o
udostępnienie

informacji publicznej - spis wyborców.

Załączniki

Pobierz list