Wójt Gminy Wojcieszków, informuje iż nie zostały przekazane informacje o
wyborach Poczcie Polskiej S.A. .

--
Ewelina Jóźwik
Urząd Gminy Wojcieszków

-------------------------

Niniejsza wiadomość i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i
podlegają ochronie prawnej. Jeżeli nie jesteście Państwo zamierzonym
adresatem powyższej wiadomości informujemy, iż jakiekolwiek jej
ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są
ściśle zabronione. O błędnym zaadresowaniu wiadomości prosimy
niezwłocznie poinformować nadawcę i usunąć wiadomość.

Uprzejmie informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych
związanych z niniejszą korespondencją jest Wójt Gminy Wojcieszków, ul.
Kościelna 46, 21-411 Wojcieszków. Z powołanym w Urzędzie Inspektorem
Ochrony Danych możecie się Państwo skontaktować pod adresem:
{{ email }}. Wszelkie informacje dotyczące zasad i celów przetwarzania
znajdziecie Państwo w klauzuli informacyjnej dostępnej pod adresem:
https://ugwojcieszkow.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//Zal._nr_4_do_PBDO_-_Klauzula_informacyjna_pelna_Urzad_Gminy_Wojcieszkow.pdf