W odpowiedzi na wiosek z dnia 27.04.2020r., informuje, że Gmina Sanok nie
udostępniła informacji Poczcie Polskiej S.A

Mariola Haduch

Referat Spraw Obywatelskich

i Administracyjnych

Gmina Sanok

ul. Kościuszki 23

e-mail: ug_sanok@gminasanok.pl

tel: 13 46 56 580

Pobierz list