W załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek z dnia 27 kwietnia 2020 w
sprawie przekazania Poczcie Polskiej spisu wyborców.

--
-----------------------------------------------------------
Grzegorz Drążkiewicz
Urząd Gminy Ojrzeń
tel. 23-671-83-20 wew. 47

Załączniki

  • USC.5011.2.2020.pdf