A-067-21/17

Z uwagi na ograniczoną pojemność poczty elektronicznej - dalsza część załączników do sprawy A-067-21/17

Z poważaniem

Dorota Jaworowska

Kierownik Oddziału Administracyjnego

Sądu Rejonowego w Giżycku

tel. 87 429 82 11, faks 87 429 82 10

e-mail: oddzial.administracyjny@gizycko.sr.gov.pl

________________________________

Załączniki

Pobierz list