OSO.502.12.2020

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do korespondencji przesłanej drogą elektroniczną z adresu:
sprawa-22556@fedrowanie.siecobywatelska.pl z apelem do wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast w sprawie udostępniania list wyborców
Poczcie Polskiej informuję, że Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz
Zdzisław Banaś odmówił przekazania wnioskowanych danych.

W opinii tak służb prawnych Urzędu Miasta i Gminy Siewierz jak i
zewnętrznych podmiotów (opinie prawne gremiów, w skład których wchodzą
miasta i gminy, Urzędu Ochrony Danych Osobowych, branżowych stowarzyszeń
i fundacji oraz kancelarii prawnych), powołanie się na art. 99 ustawy z
dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz decyzję (polecenie)
Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2020 r. (znak:
BPRM.4820.2.3.2020) nie stanowi odpowiednich podstaw prawnych
pozwalających jednostce samorządu gminnego na udostępnienie
przedmiotowych danych Poczcie Polskiej.

Z poważaniem

Urszula Radziwołek

Sekretarz Miasta i Gminy Siewierz

--
Urszula Radziwołek
Sekretarz Miasta i Gminy Siewierz
Urząd Miasta i Gminy Siewierz
42-470 Siewierz, ul. Żwirki i Wigury 16
Tel. 32 64 99 405, Fax. 32 64 99 402
e-mail: u.radziwolek@siewierz.pl

Pobierz list