---------- Forwarded message ---------
Od: Magdalena Wspaniała <{{ email }}>
Date: czw., 7 maj 2020 o 10:54
Subject: Odpowiedź na wniosek
To: <{{ email }}>

Dzień dobry,

w załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Z poważaniem

Magdalena Wspaniała

Urząd Gminy w Grabicy

Załączniki