Dzień dobry,

W załączeniu przekazuję odpowiedź Burmistrza Sulejowa na Państwa wniosek o
udostępnienie informacji publicznej.

Proszę o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego email.

Z poważaniem

Sylwia Miller

Kierownik Referatu Biuro Obsługi Mieszkańców

Urząd Miejski w Sulejowie

ul. Konecka 42

97-330 Sulejów

Tel 44 6102 509

Załączniki

Pobierz list