Dzień dobry

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej uprzejmie
informuję, że Burmistrz Gminy i Miasta Janikowo nie przekazał informacji
o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. i nie zamierza tego robić przed
podjęciem stosownych przepisów prawa.

pozdrawiam

Aleksandra Szczesiak

Urząd Miejski w Janikowie

ul. Przemysłowa 6

88-160 Janikowo

--

Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe przekazane nam za pośrednictwem
poczty elektronicznej są przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji
z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy i Miasta
Janikowo.
Treść pełnej klauzuli informacyjnej jest dostępna na stronie: Klauzula
informacyjna
<http://bip.janikowo.bipgmina.pl/wiadomosci/11454/wiadomosc/457025/klauzula_informacyjna_dotyczaca_przetwarzania_danych_osobowych_n>