W załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z
dnia 27 kwietnia 2020 roku.

Pozdrawiam

Agnieszka Solarska

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

w Baranowie Sandomierskim

tel. 15 811 85 81 wew. 104

www.baranowsandomierski.pl

Załączniki