W odpowiedzi na wniosek z dnia 27 kwietnia 2020 r. uprzejmie informuję,
że Urząd Miejski w Jedwabnem udostępnił Poczcie Polskiej spis wyborców.
Z poważaniem
Z up. Burmistrza Jedwabnego
Bogdan Iwanowski
Sekretarz Gminy