Ceranów dnia 8 maja 2020 r.

Urząd Gminy Ceranów w załączeniu przesyła odpowiedz na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem

Anastazja Kierył

Urząd Gminy Ceranów

25 7870779 wew.30

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Skan wniosku
Data: Fri, 8 May 2020 11:57:56 +0200
Nadawca: urzad@ceranow.pl
Adresat: a.kieryl@ceranow.pl

Załączniki

Pobierz list