Dokumenty: INF.KW-000114.2020
Znak sprawy: INF.1431.77.2020
Rej. koresp. wych.: RKW-004099.2020
Wysłane przez: Piotr Stolarski

Dzień dobry.

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem.
Piotr Stolarski
Kierownik Referatu Informatyki
Urząd Gminy Olsztyn

-------- Wiadomość oryginalna --------

--
--
Piotr Stolarski
Kierownik Referatu Informatyki
Urząd Gminy Olsztyn
tel. 34 3285 077 w. 25, tel. kom. 571 403 414
Wysłano z systemu FINN 8 SQL

Załączniki

Pobierz list