Działając na podstawie art.13 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o
dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz.1429 z poźn. zm.) w
odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 27
kwietnia 2020 r. dotyczący udostępnienia Poczcie Polskiej S.A. informacji o
wyborcach, Urząd Gminy w Regnowie informuje, iż spis wyborców sporządzony
dla wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. , nie został
przekazany Poczcie Poskiej S.A.

Agnieszka Rokicka-Bednarek

Sekretarz Gminy Regnów

sekretarz@ugregnow.pl

46 813-16-23

------------------------------------------------

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego w Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 Kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s.1), tzw. RODO,
informujemy, że Urząd Gminy w Regnowie jest Administratorem Pani/Pana danych
osobowych.
W celu udzielenia Państwu informacji dotyczących Administratora Danych,
Inspektora ochrony danych osobowych, celów i podstaw przetwarzania danych,
odbiorcach danych, okresu przechowywania danych, przysługujących Państwu
prawach, w tym prawie do cofnięcia zgody i prawie sprzeciwu, przygotowaliśmy
dla Państwa specjalną stronę
http://www.bip.ugregnow.pl/382,ochrona-danych-osobowych, na której znajdą
Państwo informacje na wskazany powyżej temat. Prosimy o zapoznanie się ze
wskazanymi informacjami.
W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Załączniki

  • image002_Sp7X35i.jpg (nieskanowany) Skanuj
  • image001_NqLYU6h.png (nieskanowany) Skanuj
Pobierz list