Witam,

Urząd Miejski w Dobiegniewie w odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej udziela odpowiedzi, iż nie zostały przekazane informacje o wyborcach dla Poczty Polskiej S.A..

Odpowiadając na drugą część Państwa zapytania, tj. czy Urząd Miejski w Dobiegniewie zamierza przekazać w/w dane informujemy, iż w pozostałym zakresie wniosek nie dotyczy informacji publicznej.

Z poważaniem:

Izabela Pacana

Z – ca kierownika USC

Gmina Dobiegniew <http://dobiegniew.pl/>

ul. Obrońców Pokoju 24

66-520 Dobiegniew

tel. 95 7611001