Urząd Gminy Grodzisk w załączeniu przesyła skan z odpowiedzią na Państwa
wniosek z dnia  27.04.2020 o udostępnienie informacji publicznej
podpisaną przez Wójta Gminy Grodzisk.

--
Z poważaniem
Patrycja Cieślińska
Sekretariat
Urzędu Gminy Grodzisk
ul. 1 Maja 6
17-315 Grodzisk

Załączniki

Pobierz list