Urząd Stanu Cywilnego w Drohiczynie przesyła w załączeniu odpowiedz
Burmistrza Drohiczyna na e-mail z dnia 27.04.2020 r. w sprawie
udostępnienia informacji publicznej.

Anna Marciniuk

Kierownik USC

85 6565264

Informuję, że Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie: art. 6 ust.
1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. - w celu prowadzenia korespondencji
elektronicznej. >>RODO

Załączniki

Pobierz list