Dzień dobry

Z polecenia pana Prezesa Sądu Rejonowego w Działdowie w załączeniu przesyłam odpowiedzi na żądaną informację publiczną oraz rejestr umów zawartych w imieniu Sądu.

Monika Gorczyńska
Samodzielna Sekcja Administracyjna
Sądu Rejonowego w Działdowie

Załączniki

Pobierz list