Dzień dobry.

W odpowiedzi na Państwa wniosek w trybie informacji publicznej z dnia
28.04.2020 r., przesyłam w załączeniu skan odpowiedzi Wójta Gminy Uście
Gorlickie.

--

Agnieszka Ciastoń

Pomoc administracyjna

Referat Finansów

Urząd Gminy Uście Gorlickie

38-315 Uście Gorlickie 80

tel. 18 351-60-41, 18 351-60-42 wew.47

E-mail: <mailto:it@usciegorlickie.pl> it@usciegorlickie.pl

Web: <http://www.usciegorlickie.pl/> www.usciegorlickie.pl

Administratorem danych osobowych (ADO) przetwarzanych w ramach prowadzonej
korespondencji jest Urząd Gminy Uście Gorlickie, 38-315 Uście Gorlickie 80.

Z ADO można się kontaktować: telefonicznie pod numerem: 18 351-60-41,
listownie na adres: 38-315 Uście Gorlickie 80, lub za pośrednictwem poczty
e-mail, na adres: <mailto:sekretariat@usciegorlickie.pl>
sekretariat@usciegorlickie.pl.

Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do danych (w tym prawo do uzyskania
kopii tych danych), sprostowania danych (w przypadku gdy dane są
nieprawidłowe lub niekompletne), usunięcia danych ("prawo do bycia
zapomnianym"), ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu,
przenoszenia danych.

Aby sprawdzić pełną informację w jakim celu i na jakiej podstawie
przetwarzamy dane osobowe proszę kliknąć
<http://www.usciegorlickie.pl/klauzula-informacyjna-rodo2> tutaj.

Załączniki

Pobierz list