Dzień dobry,

w odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej w
załączeniu przesyłam pismo Wójta Gminy Bielany.

Z poważaniem

Milena Kozak

Inspektor ds. ewidencji ludności,

wydawania dowodów osobistych,

działalności gospodarczej i promocji

Urząd Gminy w Bielanach

ul. Słoneczna 2

08-311 Bielany

tel. 25 787 80 13 wew. 25

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z dn. 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że
administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Bielany reprezentowana
przez Wójta Gminy, ul. Słoneczna 2, 08-311 Bielany, tel.: 25 787-80-13,
e-mail: <mailto:sekretariat@gminabielany.pl> sekretariat@gminabielany.pl.
Klauzula informacyjna znajduje się na stronie
<https://poczta.hekko.pl/#NOP> http://gminabielany.pl w zakładce RODO.

Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i
podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem,
jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne
rozpowszechnienie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzymaliście Państwo
niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy
i usunięcie otrzymanych informacji.

Załączniki