Szanowni Państwo,

Czy zatem w tym artykule znalazła się nieprawdziwa informacja? https://kartuzy.info/artykul/gmina-stezyca-udostepnila/979610.amp?fbclid=IwAR3fJTe40cN6G1QvHNu3rd4rf18xSu8nLxFu99r13j7OFlKndtaRxVfoP1s

Łączę wyrazy szacunku,

Katarzyna Batko-Tołuć
--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
adres email: biuro@siecobywatelska.pl
skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
www.siecobywatelska.pl
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego