W związku z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej, który wpłynął do tutejszego urzędu w dniu 27 kwietnia odpowiadamy - Tak. Jednocześnie prosimy o przesłanie potwierdzenia otrzymania przez Państwa tej wiadomości. Iwona Latowska sekretarz Gminy i Miasta Nowe Brzesko.

--------------------------------------------------------------------------------

Iwona Latowska
Sekretarz Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko

ul. Krakowska 44

32-120 Nowe Brzesko
www.nowe-brzesko.pl
tel. 12 3852054

--------------------------------------------------------------------------------

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w tym danych adresowych oraz adresu email jest Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko, pod numerem telefonu: 12-385-20-94 lub pod adresem e-mail: sekretariat@nowe-brzesko.pl Administrator będzie korzystał z Pani/Pana danych w celu wykonywania zadań wynikających z przepisów prawa oraz w celu zapewnienia niezbędnego kontaktu. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru na zasadach wskazanych w RODO. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w naszym Urzędzie znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce Polityka Prywatności

Pobierz list