Dzień dobry

    W odpowiedzi na e-maila z dnia 27 kwietnia, informuję, ze Gmina
Nowogard nie przekazała dotychczas spisów wyborców Poczcie Polskiej S.A

--
Grzegorz Wasilewicz
Sekretarz Gminy Nowogard
tel. 91 3926216
www.nowogard.pl
www.bip.nowogard.pl

Zgodnie z art.13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej:RODO) informujemy
o przetwarzanych przez nas danych osobowych, a także prawach przysługujacych Państwu w związku z
korzystaniem z naszych usług.
Odnajdziecie je Państwo po kliknięciu w link http://nowogard.pl/rodo

Pobierz list