W załączeniu przekazuję pismo nr KW.1431.39.2020 z dnia 11 maja 2020 r.

W dniu 2020-04-27 o 10:39, sprawa-23332@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
Natalia Sromecka
Sekretariat Gminy Legnickie Pole
Urząd Gminy w Legnickim Polu
tel. 76 858 28 10
www.legnickiepole.pl

---

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Legnickie Pole
z siedzibą: 59-241 Legnickie Pole, ul. Kiliana Ignacego Dientzenhofera
1. W Urzędzie Gminy został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym
można skontaktować się przez e-mail: iod@centrumbip.pl. Pełna treść
klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie internetowej Urzędu
Gminy Legnickie Pole pod adresem:
http://www.legnickiepole.pl/ochrona-danych-osobowych.html oraz w
sekretariacie Urzędu Gminy w Legnickim Polu.

Załączniki

Pobierz list