Witam,
przesyłam odpowiedź na wniosek udostępnienie informacji publicznej.

Pozdrawiam

--

Z poważaniem
*
Maria Wojtyna*
/pomoc administracyjna
Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych
tel.: //17 225 65 43//
/

Gmina Lancut stopka

URZĄD GMINY ŁAŃCUT, ul. Adama Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut,
Tel.: 17 225 22 64   |  17 225 22 65   |    fax: 17 225 65 36  |  
email:ug@gminalancut.pl
<mailto:ug@gminalancut.pl><mailto:ug@gminalancut.pl>  |
www.gminalancut.pl <http://www.gminalancut.pl/>
NIP Gminy Łańcut: 815-16-32-222, REGON Gminy Łańcut: 690581790
Urząd czynny w godzinach: Poniedziałek    7:00 - 18:00 |   Wtorek -
Piątek    7:00 -15:00

Zgodnie z art. 6 ust 1 lit. e RODO informujemy, że Pani/Pana dane
osobowe przekazane do Urzędu Gminy Łańcut za pośrednictwem strony
internetowej lub przesłane pocztą elektroniczną są gromadzone,
przetwarzane i przekazywane w celu korespondencji i w celu dla którego
zostały udostępnione. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom Urzędu
Gminy Łańcut lub jednostkom organizacyjnym Gminy Łańcut oraz instytucjom
i urzędom uprawnionym do otrzymania danych osobowych . Informujemy
ponadto, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany, i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu
do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu
wobec ich przetwarzania. Osoba której dane dotyczą ma prawo wniesienia
skargi gdy uzna że przetwarzanie jej danych narusza przepisy RODO.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zadań Urzędu
Gminy Łańcut. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla
jakiego zostały zgromadzone i będą archiwizowane przez okres zgodnie z
obowiązującymi przepisami.

Załączniki

Pobierz list