Dzień dobry,

w odpowiedzi na otrzymany wniosek w załączeniu skan odpowiedzi .

Z poważaniem

Dorota Rapacz

Sekretariat UG Pcim

----------------------------

Pozdrawiam

Dorota Rapacz

Sekretariat UG Pcim

32-432 Pcim 563

tel.: (12) 27 48 050 wew.11

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej: "RODO", Urząd
Gminy w Pcimiu informuje, że:
. Administratorem danych jest Urząd Gminy w Pcimiu z siedzibą reprezentowany
przez Wójta Gminy Pcim, z siedzibą: 32-432 Pcim 563, e-mail:
<mailto:sekretariat@pcim.pl> sekretariat@pcim.pl;
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych zgromadzonych w urzędzie
należy kontaktować się z p. Krzysztofem Dybłem, Inspektorem ochrony danych w
Urzędzie Gminy w Pcimiu - tel. 500512636, e-mail: <mailto:ido@pcim.pl>
ido@pcim.pl ;Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych w
Urzędzie Gminy w Pcimiu można uzyskać pod adresem:
<https://www.gminapcim.pl/post/392/rodo-rozporzadzenie-ogolne-o-ochronie-dan
ych-osobowych>
https://www.gminapcim.pl/post/392/rodo-rozporzadzenie-ogolne-o-ochronie-dany
ch-osobowych.

Załączniki

Pobierz list