Szanowni Państwo, w odpowiedzi na wniosek o udostepnienie informacji publicznej Urząd Gminy Mszana Dolna informuje iż powyższe dane zostały przekazane Poczcie Polskiej w dniu 28 kwietnia 2020r.

Pozdrawiam

Sekretariat Urzędu Gminy Mszana Dolna
Urząd Gminy Mszana Dolna
e-mail: gmina@mszana.pl
www: www.mszana.pl
tel: 183310009
fax: 185417187

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Mszana Dolna jest Urząd Gminy Mszana Dolna z siedzibą ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych: www.mszana.pl
Niniejsza wiadomość jest przeznaczona wyłącznie dla wskazanego w niej odbiorcy i może zawierać informacje poufne. Jeśli nie jesteście Państwo adresatem tej wiadomości prosimy o niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie nadawcy pocztą elektroniczną pod adresem: gmina@mszana.pl.
Proszę również o usunięcie wiadomości, nie kopiowanie oraz nie przekazywanie jej osobom nieupoważnionym.

Pobierz list