W podpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia
27.04.2020 r. informuje, że Urząd Gminy nie przekazał informacji o wyborcach
Poczcie Polskiej S.A.

Z poważaniem

Iwona Mróz-Sekuła

Pobierz list