Raczki, dnia 11 maja 2020r.

PRO. 1431.15.2020.E.S

Stowarzyszenie
Sieć Obywatelska

Watchdog Polska

Ul. Ursynowska 22/2

02 - 605 Warszawa

Urząd Gminy Raczki na podstawie art.13 ust.1 ustawy z dnia 6
września 2001r. o dostępie do Informacji publicznej (Dz. U. z 2019r.
poz.1429) przesyła odpowiedz na informacje publiczną

Proszę o potwierdzenie otrzymania i odczytania niniejszej wiadomości

ELŻBIETA SIEŃKOWSKA

INSPEKTOR

Urząd Gminy Raczki

Plac Kościuszki 14

16 - 420 Raczki

tel. 87 568 64 12

herb_raczki_dobry

Załączniki

Pobierz list