W załączeniu przesyłamy pismo

--
Łączę wyrazy szacunku
--------------------------------------------------------------------------------
Małgorzata Dudek
Sekretarz Gminy
Urząd Gminy Świerklany
ul. Kościelna 85
44-266 Świerklany
Tel. 32 4327 525
sg@swierklany.pl
--------------------------------------------------------------------------------
Ochrona danych osobowych - dowiedz się, w jaki sposób Urząd Gminy Świerklany przetwarza Twoje
dane osobowe oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź na stronę bip.swierklany.pl

Załączniki

Pobierz list