W odpowiedzi na wniosek informuje, że Gmina Stoczek Łukowski w oparciu o
stanowisko Wojewody Lubelskiego z dnia 27.04.2020 r. przekazała Poczcie
Polskiej S.A. spis wyborców.

Z poważaniem

Tomasz Kruk

Sekretarz Gminy Stoczek Łukowski

W dniu 27.04.2020 o 10:41, sprawa-23738@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Pobierz list