Dzień dobry,

W nawiązaniu do Państwa wniosku o dostępie do informacji publicznej załączam
niniejszym odpowiedź.

Ewa Deląg

Sekretarz Gminy

e-mail: <mailto:sekretarz@gminawolin.pl> sekretarz@gminawolin.pl

telefon: 516 179 516

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Wolina.

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit.
a, b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r.,

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia
lub z innych przyczyn przewidzianych przepisami prawa.

4) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych
osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,

5) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

6) podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Załączniki

Pobierz list