Witam,

Urząd Gminy Krzynowłoga Mała przesyła odpowiedź na wniosek z dnia 27.04.2020 roku.Pozdrawiam

Anna Kawiecka

inspektor ds. kancelarii i archiwum

Urząd Gminy Krzynowłoga Mała

tel. 29 751 27 20 fax. 29 751 27 25

email:
gmina@krzynowlogamala.pl

www.
krzynowlogamala.plTreść otrzymanej wiadomości jest poufna i chroniona przepisami prawa, skierowana tylko do konkretnego odbiorcy. Odbiorcą może być jedynie jej adresat lub upoważniona przez adresata osoba. Jeśli odbiorca niniejszej wiadomości nie jest jej zamierzonym adresatem, lub upoważniono przez adresata osobą, niniejszym informuje, że wszelkie rozpowszechnianie lub powielanie niniejszej wiadomości jest zabronione. Jeżeli ta wiadomość dotarła do Ciebie omyłkowo, proszę bezzwłocznie zawiadomić nadawcę wysyłając odpowiedź na niniejszą wiadomość o treści „Wiadomość dotarła do mnie omyłkowo” i usunąć ją z poczty. Dziękuję

Tekst oryginalnej wiadomości:
Od:

sprawa-24340@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Do:

gmina@krzynowlogamala.pl

Temat:
Wniosek o informację publiczną
Data:
2020-04-27 10:43:43

Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328
Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres sprawa-24340@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski
--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
adres email: biuro@siecobywatelska.pl
skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
www.siecobywatelska.pl
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Załączniki

Pobierz list