W odpowiedzi na e-maila z dnia 27.04.2020 roku w sprawie
udostępnienia informacji publicznej informuję że Urząd Gminy Niedźwiada
nie przekazał Poczcie Polskiej danych mieszkańców ze spisów wyborców.

Z wyrazami szacunku

Małgorzata Tchórzewska

Z-ca Kierownika USC w Niedźwiadzie

tel. 818512884

>
>

Pobierz list