![Intradok](cid:bc1415163b94a63845f2d13802ac0314@10.0.0.16)

| |
---
|

### Otrzymałeś dokument Odpowiedź na wniosek - informacja publiczna

| ![IntraDOK 4](cid:7fc1050e4413fa51e39c6043bd10932a@10.0.0.16) |
---
|

Otrzymałeś dokument z systemu IntraDOK 4.

|
Nazwa dokumentu: | Odpowiedź na wniosek - informacja publiczna
---|---
![](cid:8176d3c8cd041d7e716959635c1c2446@10.0.0.16)
Wychodzący | 1963/05/2020/Wy
![](cid:8176d3c8cd041d7e716959635c1c2446@10.0.0.16)
Wersja dokumentu: | 1
![](cid:8176d3c8cd041d7e716959635c1c2446@10.0.0.16)
Komórka organizacyjna: | WSO
![](cid:8176d3c8cd041d7e716959635c1c2446@10.0.0.16)
Nadawca: | Osuch Agnieszka
![](cid:8176d3c8cd041d7e716959635c1c2446@10.0.0.16)
Adresat: | Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
![](cid:8176d3c8cd041d7e716959635c1c2446@10.0.0.16)
Data na dokumencie: | 11-05-2020
![](cid:8176d3c8cd041d7e716959635c1c2446@10.0.0.16)
Data rejestracji: | 11-05-2020 12:10
![](cid:8176d3c8cd041d7e716959635c1c2446@10.0.0.16)
Wiadomość dla użytkowników: |
![](cid:8176d3c8cd041d7e716959635c1c2446@10.0.0.16)
|

IntraDOK 4

|
---|---|---

![Intradok](cid:f5a581244681d5bd67ccd75fe487ebcb@10.0.0.16)

Załączniki

Pobierz list