Urząd Gminy Władysławów przesyła w załączeniu odpowiedź na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem

Anna Stasiak
Zastępca Kierownika USC

Załączniki

Pobierz list