![Intradok](cid:e57fa90f230380a48dcbc510de4e29ee@intradok.greboszow.pl)

| |
---
|

### Otrzymałeś dokument odpowiedź na Wniosek o udostępnienie informacji
publicznej- dot przekazania Poczcie Polskiej informacji o wyborcach

| ![IntraDOK 4](cid:971a3bc04aa0e82e361ee9a0a77a87d5@intradok.greboszow.pl) |
---
|

Otrzymałeś dokument z systemu IntraDOK 4.

|
Nazwa dokumentu: | odpowiedź na Wniosek o udostępnienie informacji
publicznej- dot przekazania Poczcie Polskiej informacji o wyborcach
---|---
![](cid:289eddf7ec824674b4f27e65068e5cc1@intradok.greboszow.pl)
Wychodzący | 1249/05/2020
![](cid:289eddf7ec824674b4f27e65068e5cc1@intradok.greboszow.pl)
Wersja dokumentu: | 1
![](cid:289eddf7ec824674b4f27e65068e5cc1@intradok.greboszow.pl)
Komórka organizacyjna: | USC
![](cid:289eddf7ec824674b4f27e65068e5cc1@intradok.greboszow.pl)
Nadawca: | Więcek Bernadetta
![](cid:289eddf7ec824674b4f27e65068e5cc1@intradok.greboszow.pl)
Adresat: | Sieć Obywatelska Watchdog Polska
![](cid:289eddf7ec824674b4f27e65068e5cc1@intradok.greboszow.pl)
Data na dokumencie: | 11-05-2020
![](cid:289eddf7ec824674b4f27e65068e5cc1@intradok.greboszow.pl)
Data rejestracji: | 11-05-2020 12:05
![](cid:289eddf7ec824674b4f27e65068e5cc1@intradok.greboszow.pl)
Znak: | OA.1431.25.2020:2
![](cid:289eddf7ec824674b4f27e65068e5cc1@intradok.greboszow.pl)
Wiadomość dla użytkowników: | odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej
![](cid:289eddf7ec824674b4f27e65068e5cc1@intradok.greboszow.pl)
|

IntraDOK 4

|
---|---|---

![Intradok](cid:d469d0221dfa810bedddc40716586585@intradok.greboszow.pl)

Załączniki

Pobierz list