Szanowni Państwo,
w załączeniu przesyłam odpowiedź na pytanie zadane przez Państwa w trybie dostępu do informacji publicznej.

Z wyrazami szacunku,

Magdalena Piotrowska
Sekretarz Miasta Głowna

e-mail: mpiotrowska@glowno.pl

Urząd Miejski w Głownie
ul. Norblina 1
95-015 Głowno
www.glowno.pl

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Głownie jest Burmistrz Głowna z siedzibą w Głownie przy ul. Młynarskiej 15, 95-015 Głowno
tel./fax: +48 (42) 719-11-51, e-mail: sekretariat@glowno.pl Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePuap: /UMGlowno/skrytka
Szczegółowe informacje pod adresem: http://glowno.bip.net.pl, w zakładce Ochrona danych osobowych

--- Treść przekazanej wiadomości --- Temat: Wniosek o informację publiczną
Data: Mon, 27 Apr 2020 08:41:56 -0000
Nadawca: sprawa-23917@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Odpowiedź-Do: sprawa-23917@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Adresat: sekretariat_um@glowno.pl

Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres sprawa-23917@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

--

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
adres email: biuro@siecobywatelska.pl
skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
www.siecobywatelska.pl
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Załączniki

Pobierz list