Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej oraz obowiązek informacyjny.

Zał. 1.BOM.1431.26.2020
        2. obowiązek informacyjny

Z poważaniem
Joanna Krakowiak
*Urząd Miejski w Wyrzysku*
ul. Bydgoska 29
89-300 Wyrzysk
tel. +48 (67) 286 41 00
fax. +48 (67) 286 26 26

Ta wiadomość zawiera informacje, które mogą być w całości lub części
poufne i/lub objęte ochroną prawną i/lub tajemnicą służbową. Jeżeli
wiadomość niniejsza została otrzymana przez pomyłkę, proszę zawiadomić
nadawcę wysyłając odpowiedź na tę wiadomość. Jeśli nie są Państwo
zamierzonym i/lub właściwym odbiorcą niniejszej wiadomości to nie mogą
jej Państwo używać, ujawniać, rozpowszechniać, kopiować, drukować ani
korzystać z niej.

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina
Wyrzysk, ul. Bydgoska 29, 89-300 Wyrzysk. Administrator wyznaczył
Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: inspektor@rodo-krp.pl,
tel. +48 792 304 042.

Pani/Pana dane osobowe (w szczególności: imię, nazwisko, e-mail, nr
telefonu i dane podane w korespondencji) są przetwarzane m.in. w celu
załatwiania sprawy i prowadzenia korespondencji i/lub w innych celach.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do
realizacji celów, oraz czas wynikający z przepisów prawa. Pani/Pana dane
osobowe mogą zostać przekazane do innych podmiotów.

Prosimy o zapoznanie się z przysługującymi Pani/Panu uprawnieniami oraz
pełną treścią obowiązku informacyjnego dostępnego pod adresem:
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
<http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=wyrzysk/&strona=14&typ=podmenu&typmenu=14&menu=527&id=529&str=1>

Załączniki

Pobierz list