Potwierdzenie odczytania wiadomości
wysłanej do **ugukry@ns.onet.pl** o godzinie **2020-04-27 10:43:07**
odczytanej przez odbiorcę o godzinie: **2020-05-11 13:02:30**
o treści:

Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie
do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog

Pozdrawiamy
Zespół Poczty w Onet.pl

Pobierz list