Urząd Gminy w Gołczy przesyła w załączeniu odpowiedź na wniosek o
udzielenie informacji publicznej z dnia 27.04.2020r. Proszę o
potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości.

--

Z poważaniem,
Maryla Stasiek-Mentel

Sekretarz Gminy Gołcza

------------------------------------------------------------------------

Urząd Gminy w Gołczy

32-075 Gołcza, Gołcza 80
www.golcza.pl <http://golcza.pl/>
tel.:12 388 60 03

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy
Gołcza, Gołcza 80 32-075 Gołcza. Państwa*dane osobowe są przetwarzane w
celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały
nam udostępnione. *Jeżeli chcą się Państwo skontaktować z Inspektorem
Ochrony Danych Osobowych, proszę pisać pod adres e-mail: iod@golcza.pl.
Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 RODO, m.in. realizacja prawnie
uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z
użytkownikami. Państwa dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania
sprawy, w której się z nami Państwo kontaktują, wygaśnięcia ewentualnych
roszczeń z nią związanych lub momentu wygaśnięcia obowiązków
przechowywania danych wynikających z przepisów prawa. Po spełnieniu
określonych w RODO przesłanek przysługuje Państwu prawo dostępu do
danych, otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego pod adresem – ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa oraz do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie
danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak
niezbędne do załatwienia Państwa sprawy.

Załączniki

Pobierz list