W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej, który wpłynął do Urzędu Miejskiego w Węgorzynie w dniu
27.04.2020 r.

Joanna Gadomska
Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Społecznych
Urzędu Miejskiego w Węgorzynie
73-155 Węgorzyno, Rynek 1
tel.: 91 39 70 088 lub 604 915 684
e-mail: jgadomska@um.wegorzyno.pl

Załączniki

Pobierz list