Dzień dobry,
w załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Na zarządzenie Prezesa SR w Radomsku

Z poważaniem

Anna Błoch

Kierownik Oddziału Administracyjnego
Sądu Rejonowego w Radomsku

________________________________________
Od: sprawa-2997@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-2997@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Wysłane: 11 sierpnia 2017 03:27
Do: 4174-administracja SR Radomsko
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

- rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
- adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
- kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
- skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego, wydanych przez Sąd w 2017 r.,
- skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego , wydanych przez Sąd w 2017 r.

Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail sprawa-2997@fedrowanie.siecobywatelska.pl.

Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

Załączniki

Pobierz list