Lipinki, dnia 11 maja 2020 r.

Nasz znak ROA.1431.28.2020

*Stowarzyszenie Sieć
Obywatelska Watchdog Polska*
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605
Warszawa

adres mail:
sprawa-24126@fedrowanie.siecobywatelska.pl

* dot. wniosku o informację publiczną z dnia 27 kwietnia 2020 r.*

Działając w imieniu Gminy Lipinki w odpowiedzi na wniosek o udzielenie
informacji publicznej z dnia 27 kwietnia 2020 r. informuje, że Wójt Gminy
Lipinki przekazał operatorowi wyznaczonemu - Poczta Polska S.A. dane ze
spisu wyborców, o których mowa w art. 26 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011
r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r., poz. 684 z późn. zm.).

Z poważaniem

Anna
Kozioł – Sekretarz Gminy

Otrzymują:

1. adresat,

2. a/a.
--
Urząd Gminy Lipinki

pon., 27 kwi 2020 o 10:43 <sprawa-24126@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
napisał(a):

Pobierz list