Zgodnie z opinią PKW z dnia 23.04.2020 r. oraz oświadczeniem Prezesa
UODO ws. pozyskiwania danych osobowych wyborców przez operatora
pocztowego z dnia 24.04.2020 r. informacja o wyborcach została
przekazana Poczcie polskiej S.A.

--
Małgorzata Golińska
Urząd Gminy Wolanów
tel. 483803641

Pobierz list