Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 29.04.2020 r. (dotyczące naszego wniosku o informację z 27 kwietnia) mamy prośbę o potwierdzenie że do dnia 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa urząd nie przekazał danych wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-25527@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Napisali Państwo, że 28.04.2020 r. odmówili przekazania danych Poczcie Polskiej, chcemy się jednak upewnić, czy Państwa stanowisko zostało utrzymane również po 28.04.2020 r.

z poważaniem

Agnieszka Zdanowicz

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
adres email: biuro@siecobywatelska.pl
skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
www.siecobywatelska.pl
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Pobierz list