W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia  27
kwietnia 2020 r. (data wpływu do tut. Urzędu) informujemy, że na
prawidłowo złożony wniosek Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 24
kwietnia 2020 r. Gmina Stary Lubotyń przekazała dane wyborców
znajdujących się w części A spisu wyborców sporządzonego przez Gminę w
związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na
10 maja 2020 r.

Dane przekazane zostały na podstawie art. 99 ustawy z dnia 16 kwietnia
2020 r. o szczególnych instrumentach  wsparcia w związku z
rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 695), w
związku z decyzją Prezesa Rady Ministrów znak BPRM.4820.2.3.2020 z dnia
16 kwietnia 2020 r. oraz pismem Wojewody Mazowieckiego znak
BW-I.68.10.2020.JRP z dnia 27 kwietnia 2020 r., który wskazał, że
przekazanie Poczcie Polskiej żądanych danych jest obowiązkiem prawnym
samorządów.

Z poważaniem

Ireneusz Gumkowski

Wójt Gminy Stary Lubotyń

W dniu 27.04.2020 o 10:43, sprawa-24488@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Pobierz list