W załączeniu przesyłamy odpowiedź na pismo z dnia 27 kwietnia 2020 roku.

Prosimy o zwrotne potwierdzenie odbioru.

Monika Majewska - sekretarka
tel: 48 677 30 16 wew. 31, <mailto:przylek@przylek.pl> przylek@przylek.pl
URZĄD GMINY W PRZYŁĘKU

Przyłęk BN, 26-704 Przyłęk
tel. 48 677 30 16, fax:+48 677 30 01

<mailto:przylek@przylek.pl> przylek@przylek.pl

Załączniki