Odpowiadając na e-mail z dnia 27.04.2020 r. zawierający wniosek o udzielenie
informacji publicznej w zakresie,

czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A.
informuję, że na podstawie polecenia Wojewody Mazowieckiego

z dnia 27.04.2020 r., znak: BW-I.68.10.2020.JRP (pismo w załączeniu )
informacje takie zostały przekazane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa

transferu danych, tj. w formie zaszyfrowanej.

Andrzej Wierzbicki

Sekretarz Miasta

Załączniki

Pobierz list